Sukces w RPO Dolnośląskie!

Długo kazały na siebie czekać, ale w końcu są – wczoraj opublikowano listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach RPO Dolnośląskie, poddziałanie 1.5.1A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny.

Miło nam poinformować, że firma, której pomagaliśmy przygotować dokumentację aplikacyjną otrzyma prawie 500 000 PLN na realizację inwestycji umożliwiającej wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego.

Gratulujemy!