Sukces w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF w programie ŁPRO 2.1!

Sukces w ŁRPO 2.3.1!

Dobre wiadomości z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi! Opublikowano listę rankingową poddziałania 2.3.1: Innowacje w MŚP, na które znaleźliśmy 3 naszych Klientów!

Ocenie zostało poddanych 1 089 wniosków o dofinansowanie. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało jedynie 267 projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wspólna praca przełożyła się na pozyskanie dotacji na łączną kwotę niemal 3 000 000 PLN!

Gratulujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy