Śląskie inwestuje w badania, rozwój i innowacje!

Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty B+R związane z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych a także na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla infrastruktury B+R – 10 000 000,00 PLN, Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla prowadzenia prac B+R – 5 000 000,00 PLN Budżet konkursu wynosi 293 022 210,21 PLN. Nabór wniosków trwa od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017. Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Środki unijne w wysokości ponad 150 mln zł zostaną skierowane na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Tematycznie projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego, tj. energetyka, ICT, medycyna.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
– TYP 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
– TYP 2 projektów: prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Maksymalna wartość projektu:
• dla TYPU 1 – tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
• dla TYPU 2 – prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie z UE uzależnione jest od rodzaju projektu:
• Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
– 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
– 35% dla średnich przedsiębiorstw.
• Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
– 80% (badania przemysłowe) lub 60% (prace rozwojowe) – dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
– 75% (badania przemysłowe) lub 50% (prace rozwojowe) – dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy