Śląskie bogate w dotacje

W ramach Działania 3.2. realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wysoka alokacja motywuje Ślązaków do składania wniosków w naborze, który trwać będzie do 28 lutego 2017 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego już od 29 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie inwestycyjne ma na celu rozwój przedsiębiorstw, zwiększający skalę ich działalności i powodujący wzrost zasięgu oferty firm o nowe rynki zbytu.

Możliwy będzie zakup maszyn, urządzeń, bądź linii technologicznych, a także oprogramowania, prawa patentowego, licencji, know- how czy też nieopatentowanej wiedzy technicznej. Jest też pewna pula środków na szkolenia, usługi doradcze i koszty promocji projektu.

Termin naboru wniosków: 29 grudnia 2016 – 28 lutego 2017

Kwota dofinansowania: od 100 tys. do 2 mln zł

Poziom dofinansowania:

Regionalna Pomoc Inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa 35%

Pomoc de minimis: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 50%

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy