RPO WZ Działanie 1.5

Jeśli prowadzisz firmę z sektora MŚP w zachodniopomorskim i planujesz projekt polegający na wdrożeniu innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej, Działanie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest dla Ciebie!

Budżet konkursu to 56 400 000 PLN. Z tej puli zostaną rozdysponowane dofinansowania na dwa rodzaje projektów: inwestycje w środki trwałe (takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne) oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne (takie jak oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji i know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 55%, a średnie na poziomie 45%. Tak jak w wielu konkursach w perspektywie budżetowania 2014-2020, wysoko punktowane będą innowacyjne projekty, których realizacja stanowi konsekwencję współpracy z sektorem B+R, a także zakłada wdrożenie wyników prac B+R.

Nabór wniosków rozpoczyna się 18 stycznia 2016 r. i potrwa do 18 marca 2016 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy