RPO WP 2.2.1

15 000 000 EUR dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego! To budżet Działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który ma wspierać sektor MŚP w inwestycjach w przedsiębiorstwach służących poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów i usług albo znaczącej poprawie ich jakości.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na cztery rodzaje projektów: na budowę lub rozbudowę infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń), na unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz na wprowadzanie zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania.

Na największe powodzenie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do wprowadzenia na rynek zagraniczny nowych produktów lub usług oraz zakładają wykorzystanie elementów wyników prac B+R (własnych lub zakupionych). Dodatkowo punktowany będzie fakt realizacji w formie projektu partnerskiego, jeśli udział partnerów będzie ściśle powiązany z celami projektu.

Nabór rozpoczął się1 lutego 2016 r. i potrwa do 15 marca 2016 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy