RPO WP 1.4.1

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego – jest o co walczyć! W tym miesiącu rozpoczyna się nabór do Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie obejmie projekty mające na celu rozwój sektora MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które niezbędne są do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Najwięcej punktów otrzymają projekty będące wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę. W ocenie wniosków będzie liczył się stopień innowacyjności produktu czy usługi, zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa. Jednym z celów poddziałania jest bowiem przyrost zatrudnienia w województwie.

Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN. Dla mikro i małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniesie 70%, natomiast dla średnich o 10% mniej.

Termin naboru wniosków to 19 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy