RPO WŁ Poddziałanie II.3.1

22 lutego rozpocznie się nabór wniosków na Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do podziału czeka 12 000 000 euro, czyli ok. 50 000 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje wdrażające wyniki prac B+R do działalności gospodarczej, innowacyjne produkty, procesy wytwarzania produktów lub świadczenia usług, eko‑innowacje oraz przedsięwzięcia zakładające użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Projekty objęte wsparciem muszą zakładać inwestycje w środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne i hale produkcyjne oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Do tej kategorii zaliczyć można oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

Czynnikami sukcesu branymi uwagę przy tym finansowaniu są innowacyjność w skali świata do 3 lat, wdrożenie wyników prac B+R, wpisanie w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, zastosowanie rozwiązań TIK, utworzenie nowych miejsc pracy czy realizacja projektu na obszarze wymagającym wsparcia.  

Mikro i małe przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania II.3.1 mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 55%, natomiast średnie przedsiębiorstwa – na poziomie 45%.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 22 lutego 2016 r. a zakończy 3 marca 2016 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy