RPO Lubuskie Poddziałanie 1.5.1

31 marca rozpocznie się nabór wniosków do konkursu dla poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Budżet konkursu – 80 000 000 PLN!

Konkurs obejmuje dwa typy projektów – wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP oraz wsparcie inwestycyjne MŚP. W ramach drugiego typu projektów wsparcie zostanie przekazane na działania związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco lepszych produktów i usług. Przedsiębiorcy mogą między innymi wprowadzać zasadnicze zmiany produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług przez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, a także nabycie praz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej. 
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw i 45 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa od 31 marca do 4 maja 2016 r. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy