Aktualności


30 Września 2019

Rozstrzygnięcie 3 konkursów dotacyjnych!

We wrześniu listy rankingowe dostarczyły naszym Klientom oraz nam dużo pozytywnych emocji. Rozstrzygnięto 3 konkursy dotacyjne, w których łącznie pozyskaliśmy 19 dotacji:
- w ramach badawczego konkursu WRPO 1.2 pozyskaliśmy 3 dotacje na łączną kwotę nieco ponad 3 700 000 PLN,
- w ramach dobrze nam znanego i bardzo lubianego konkursu POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców pozyskaliśmy 14 dotacji na łączną kwotę ponad 6 500 000 PLN,
- w ramach inwestycyjnego konkursu w woj. mazowieckim 3.3 Innowacje dla MSP pozyskaliśmy dotację o wartości 1 000 000 PLN.

Dotacja pozyskana w RPO Mazowieckie była SETNĄ dotacją, którą pozyskaliśmy w tym roku!

Wszystkim naszym Partnerom serdecznie gratulujemy!