Rozpoczynają się nabory wniosków RPO

Czas, start! Od połowy stycznia ruszają nabory wniosków kilku działań i poddziałań Regionalnych Programów Operacyjnych. W gotowości powinni pozostać przedstawiciele sektora MŚP z województwa łódzkiego, pomorskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego, którzy pragną pozyskać dotację UE na najbliższe działania.

Spieszyć powinni się przedsiębiorcy MŚP z województwa zachodniopomorskiego, chcący skorzystać z możliwości, jakie daje Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Nabór wniosków rozpoczyna się tam 18 stycznia 2016 r. Dzień później rusza nabór Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W lutym rozpoczną się nabory dwóch konkursów. Od 1 lutego będzie trwał nabór Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, zaś od 22 lutego łódzkie firmy będą mogły starać się o dofinansowanie z Poddziałania II.3.1.Innowacje w MŚP.

Na co będzie można pozyskać dotacje? – Większość działań, zarówno regionalnych, jak i krajowych, jest skupiona na szeroko rozumianej innowacji. To jest klucz do sukcesu każdego projektu – tłumaczy Ksenia Kosiak, Kierownik Działu Konsultantów ECDF Dotacje.

W większości konkursów wysoko punktowane są inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej lub wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Najczęściej dofinansowanie będzie można pozyskać na dwa rodzaje projektów: inwestycje w środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia czy linie technologiczne lub inwestycje w wartości niematerialne i prawne, na przykład oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji czy know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy