REopen uk

Re_Open UK i pobrextiwowa rezerwa dostosowawcza: pierwszy nabór na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu już od 15 lipca

15 lipca ruszają pierwsze konkursy w ramach Programu Re_Open UK, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi brexitu. Operatorem Programu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Program RE_OPEN UK ma pomóc przedsiębiorcom z całej Polski w walce z negatywnymi skutkami gospodarczymi brexitu. Podstawowym warunkiem uprawniającym do pozyskania dotacji z Programu będzie wykazanie bezpośredniego i wyłącznego związku opisywanych negatywnych skutków gospodarczych oraz planowanego przedsięwzięcia z brexitem, na podstawie dokumentacji dowodowej. Wpływ brexitu na Wnioskodawców będzie badany w szczególności pod kątem zmian w zakresie poziomu wymiany handlowej z rynkami Zjednoczonego Królestwa i wzrostu kosztów tej wymiany.

Pierwsze nabory w ramach Programu otwarte będą w terminie od 15 lipca do 5 sierpnia br. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na realizację przedsięwzięć wpisujących się w cztery typy projektów:
1. NOWE KIERUNKI EKSPORTU – wprowadzenie oferty firmy na wybrane nowe rynki docelowe poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych,
2. RE_START INWESTYCYJNY – inwestycje podejmowane w celu uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexitu,
3. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN – adaptacja do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem i działania doradcze związane z możliwościami rozwoju na nowych rynkach,
4. BREXIT BEZ STRATY – środki na pokrycie strat poniesionych w związku z negatywnymi skutkami brexitu.

Na wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Re_Open UK zarezerwowano środki w wysokości łącznie 116 mln EUR.

Dla typów projektów 1, 2 i 3 alokacja przewidziana w ramach pierwszego naboru wynosi 31 mln EUR dla MŚP oraz 13 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw. Dla typu projektu 4 alokacja dla MŚP wynosi natomiast 12 mln EUR, a dla firm dużych – 5 mln EUR.

Wkład UE może wynieść nawet do 100% refundacji poniesionych kosztów netto dla MŚP i do 85% w przypadku dużych przedsiębiorstw. Koszt netto projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. EUR. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji w walucie Euro.

Kolejne nabory w ramach RE_OPEN UK prowadzone będą również na początku 2023 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Konsultanta Tomasza Szczepaniaka pod nr tel. 539 190 367.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy