Przyjmowanie wniosków na „projekty aplikacyjne” zakończone

20 listopada zakończył się nabór wniosków na Poddziałanie 4.1.4 Programu Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tak zwane „projekty aplikacyjne” skierowane były do przedsiębiorców i jednostek naukowych. Na projekty B+R prowadzące do powstania rozwiązań innowacyjnych w skali świata przeznaczono 200 000 000 PLN.

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Projekty finansowane w ramach tego instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Podejście NCBiR w tym zakresie związane jest z dążeniem do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, ponieważ wyłącznie innowacje o charakterze światowym mają szansę zaistnieć w skali rynków, na których działają przedsiębiorcy. – Mniej znaczące innowacje, np. w skali kraju, byłyby wyłącznie niewielkim krokiem do przodu i nie pozwoliłyby zmniejszyć dystansu, jaki w zakresie innowacyjności dzieli polską gospodarkę od rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej – zauważa Tomasz Kaczmarek, Starszy specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje. 

W konkursie tym mogły wziąć udział konsorcja złożone z przedstawicieli nauki i biznesu składające się z nawet pięciu podmiotów, z których ponad połowę musiały stanowić firmy. Zwycięskie zespoły na zrealizowanie swoich pomysłów mogą otrzymać nawet 10 000 000 PLN. Rozstrzygnięcie konkursu powinno zostać ogłoszone za ok. 3 miesiące. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy