Promowanie innowacji w województwie łódzkim!

Dotacje mogą uzyskać projekty obejmujące wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Budżet przeznaczony na to działanie wynosi blisko 64 mln PLN, a projekty można składać do 9 listopada 2017 r. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Okres powakacyjny będzie doskonałym czasem dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Od 16 października rusza nabór na Poddziałanie II.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Planujesz pozyskać fundusze na inwestycji związane z rozbudową firmy, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi? To konkurs dla Ciebie!

Dotacje mogą uzyskać projekty obejmujące wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
45% kosztów kwalifikowanych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
55% kosztów kwalifikowanych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 63 739 500 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy