Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Granty dla branży czasu wolnego

POMORSKIE: projekt IMPULS – granty dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs grantowy pn. IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Granty będą przyznawane na inwestycje prowadzące do odbudowy i rozwoju potencjału pomorskich przedsiębiorców oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Wsparciem w ramach projektu IMPULS zostaną objęte projekty rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. O grant będą mogły ubiegać się firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne oraz zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych (główne PKD 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Obligatoryjnym wskaźnikiem uprawniającym do ubiegania się o grant jest średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r. co najmniej na poziomie 25%.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup nowych maszyn i sprzętu i/lub oprogramowania. Inwestycja powinna prowadzić do rozwoju lub dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa oraz uodparniać na kryzysy gospodarcze wywołane stanem epidemii. Wartość przyznanego grantu może wynieść maksymalnie 160 tys. PLN. Wkład UE pokryje 70% kosztów netto inwestycji. Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

Premiowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania cyfrowe i ekologiczne oraz przyczyniające się do dywersyfikacji działalności o nowe produkty bądź usługi. Dodatkowo punktowane będą także projekty przedsiębiorstw, które odnotowały znaczący (powyżej 40%) średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 do 21 lipca 2022 r.

Środki na finansowanie projektu IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego pochodzą z dodatkowej puli przyznanej dla województwa pomorskiego z unijnego mechanizmu REACT-EU. Konkurs grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Doradcą Biznesowym, Mateuszem Rogalskim pod nr tel. 532 758 258.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy