Wsparcie dla przedsiębiorców - Brexit - reopenUK

Pomoc pobrexitowa: już w lipcu ruszy nabór wniosków z Programu Re_Open UK

W drugiej połowie czerwca 2022 r. ogłoszone zostaną założenia Programu Re_Open UK, a pierwszy nabór wniosków rozpocznie się już w lipcu 2022 r. Celem Programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (tzw. brexitu), które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną przedsiębiorcy działający w Polsce i zajmujący się wymianą handlową z Wielką Brytanią doświadczyli szeregu negatywnych skutków brexitu, bez względu na branżę czy region działania. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zaplanowano uruchomienie dodatkowych środków pomocy publicznej z rezerwy pobrexitowej.

Istotne jest to, że o środki finansowe będą mogły ubiegać się tylko te firmy, które działały na brytyjskim rynku jeszcze przed rozpoczęciem procesu brexitu. Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać oczywiście też podmioty, które odnoszą korzyści z brexitu, w tym podmioty sektora finansowego.

W ramach Programu Re_Open UK przedsiębiorcy zyskają możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach czterech typów projektów:
1. NOWE KIERUNKI EKSPORTU – wprowadzenie oferty firmy na wybrane nowe rynki docelowe poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych,
2. RE_START INWESTYCYJNY – stworzenie nowej lub poszerzenie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa jako poszukiwanie nowych kierunków rozwoju w wyniku utraty brytyjskiego rynku zbytu,
3. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN – adaptacja do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem i działania doradcze związane z możliwościami rozwoju na nowych rynkach,
4. BREXIT BEZ STRATY – środki na pokrycie strat poniesionych w związku z negatywnymi skutkami brexitu.

Na wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Re_Open UK zarezerwowano środki w wysokości 116 mln EUR. Pierwszy nabór do Programu ma ruszyć w połowie lipca br.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Doradcami Biznesowymi:
– Magdalena Jesiołowska, nr tel. 539 199 898,
– Mateusz Rogalski, nr tel. 532 758 258.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy