POIR wspiera infrastrukturę B+R!

Okres zimowy sprzyja w tym roku inwestycjom w infrastrukturę B+R. Od 20 listopada przez kolejne 2 miesiące przedsiębiorcy z całego kraju będą mogli ubiegać się o środki na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Myślisz o własnym centrum badawczo-rozwojowym? Nie zwlekaj!

Polscy przedsiębiorcy otrzymają kolejną szansę na budowę i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjenci w ramach projektu zakupić będą mogli aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która przyczyni się do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i usługowych. Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem prócz wydatków inwestycyjnych stanowić również mogą koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupów materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Poziom dofinansowania:

  • regionalna pomoc inwestycyjna (w zakresie infrastruktury) – od 10% do 70%
  • pomoc na prace rozwojowe – od 25% do 45%
  • pomoc de minimis – od 25% do 45%

Wysokość wsparcia uzależniona jest do statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu (w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 000 000,00 EUR
Przewidywana alokacja wynosi 460 000 000,00 PLN, w tym:

  • 45 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 415 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Nabór wniosków trwa od 20 listopada 2017r. do 19 stycznia 2018r. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy