Podkarpackie wspiera TIK!

Województwo podkarpackie przeznacza wsparcie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii informacyjno–komunikacyjnych. Wsparcie skierowane będzie do nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju – funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 50 000 000 zł. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Już od 12 do 30 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Rozwój MŚP (TIK).
Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach
– B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
– B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
– C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.
Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Wsparcie skierowane będzie do nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju – funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 50 000 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się 12 czerwca 2017, a kończy 30 czerwca 2017. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 30 listopada 2017 r. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy