Planujesz wdrożyć innowacje w swojej firmie? Prowadzisz działalność w woj. świętokrzyskim? Jest konkurs dla Ciebie!

Województwo świętokrzyskie przeznaczyło kwotę w wysokości ponad 66 milionów złotych na dofinansowanie takich projektów, które: • są związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzaniem nowych produktów i/lub usług oraz unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą; • zakładają dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości maksymalnie 80% udzielane jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Jeśli Twoja firma planuje w najbliższym czasie wdrożyć rozwiązania innowacyjne, wymagające zatrudnienia nowych pracowników lub myślisz o zastosowaniu zaawansowanych technologii ICT, albo o wykorzystaniu wyników prowadzonych samodzielnie prac B+R – to konkurs jest skierowany właśnie dla Ciebie!

Planowany w III kwartale 2017 roku nabór projektów w ramach konkursu z Działania 2.5. w województwie świętokrzyskim kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu wdrożą innowacje produktowe lub procesowe o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.

Województwo świętokrzyskie przeznaczyło kwotę w wysokości ponad 66 milionów złotych na dofinansowanie takich projektów, które:

  • są związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzaniem nowych produktów i/lub usług oraz unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • zakładają dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W ramach dofinansowania udzielanego z pomocy de minimis, tj. w wysokości do 80% kwalifikowalne są wydatki dotyczące zakupu:

  • środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • robót budowlanych,
  • leasingu finansowego.

Preferencje w wyborze uzyskają te projekty, które zakładają m.in. wykorzystanie wyników prowadzonych samodzielnie prac B+R, wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nietechnologicznych) oraz zastosowanie zaawansowanych technologii (ICT). Premiowane będą przedsiębiorstwa, które działają nie dłużej niż 24 miesiące, planują znaczący wzrost zatrudnienia, a projekt będzie realizowany na obszarze o wysokim współczynniku bezrobocia lub o niskim współczynniku przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy