Pieniądze dla polskiej stali

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu stalowego do 2026 roku. Taki cel postawiła Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przed przedsiębiorcami, ale nie zostawiła ich bez wsparcia. W pilotażowym konkursie INNOSTAL przewidziano 120 000 000 PLN na pomoc przedsiębiorstwom z branży.

Celem programu jest pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, a także zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. przez ograniczenie energii w produkcji metali. O środki UE mogą starać się przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, które przedstawią projekty o wartości od 2 000 000 PLN do 30 000 000 PLN.

Na jakie projekty można dostać dofinansowanie? Fundusze przyznane będą na przykład na zaprojektowanie nowoczesnych gatunków stali dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, opracowanie nowoczesnych gatunków stali i blach grubych o wysokiej wytrzymałości, a także opracowanie oraz rozwój technologii produkcji wysokiej jakości koksu. W sumie można starać się o środki unijne na realizację projektów z sześciu obszarów badawczych.

Program finansowany jest w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 15 września 2016 r.

Działasz w branży przemysłu stalowego? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zdobyć fundusze na rozwój. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy