PARP dofinansuje proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP!

Jeszcze cztery miesiące potrwa nabór na Poddziałanie 2.3.1, w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji procesowej lub produktowej. Chcesz skorzystać ze wsparcia IOB? To najlepszy czas! PARP wesprze Cię w podejmowaniu kroków ku innowacyjności!

Trwa nabór na Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dedykowany jest on przedsiębiorstwom z sektora MŚP, które planują skorzystać z usług proinnowacyjnych realizowanych przez Instytucja Otoczenia Biznesu.

Wydatki w projekcie uwzględniać muszą usługę proinnowacyjną wspierającą wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Jednocześnie usługa ta musi być świadczona przez IOB akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dodatkowo w ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (procesowej o charakterze technologicznym).

Poziom dofinansowania:
–        dla usług proinnowacyjnych:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

–        dla inwestycji (związanej z wdrożeniem innowacyjności technologicznej)- do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Przewidywana alokacja wynosi 45 000 000,00 zł, w tym:

  • 4 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 40 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Nabór wniosków podzielony został na 4 etapy i zakończy się 28 lutego 2018r.

Pierwszy etap został zakończony 30 września. Przedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski w ramach 3 etapów:

  • II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
  • III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
  • IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy