Design dla przedsiębiorców - konkurs dostepność PLUS

Ogłoszenie konkursu – Design dla przedsiębiorców!

Od listopada będzie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus (Poddziałanie POIR 2.3.5).

Dotacja przeznaczona jest na:

  1. Usługi doradcze polegające na opracowaniu nowego projektu wzorniczego dotyczącego produktu (wyrób będący rzeczą) nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi),
  2. Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
  3. Inwestycja w maszyny/urządzenia/oprogramowanie niezbędne do wdrożenia nowego lub udoskonalonego produktu.

Maksymalna wartości kosztów podlegających dofinansowaniu = 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Wysokość dofinansowania:
– 85%
 kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze
– do 70% dofinansowania na inwestycję w zależności o wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

ECDF Dotacje jest liderem wśród firm doradczych zajmujących się wsparciem przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dofinansowania. Nasze 17 letnie doświadczenie pozwoliło nam w tym poddziałaniu uzyskać dofinansowanie dla 45 projektów na łączną kwotę dotacji 22 848 607,00 zł.

Zachęcamy do kontaktu!

Fiszka informacyjna do pobrania.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy