Od pomysłu do rynku

Takie hasło przewodnie realizuje Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego głównym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Wszystko zaczyna się od pomysłu, ponieważ innowacje są istotą tego instrumentu. Dofinansowanie otrzymają projekty, zakładające wprowadzenie na rynek wysoce innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) produktów lub usług. Środki pozyskać można przede wszystkim na niezbędny w tym celu zakup maszyn i urządzeń oraz budowę hali produkcyjnej. Przedmiotem działań mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.  
Warto nadmienić, że to ostatnie nabory dla tego konkursu!

• I nabór: do 26.04.2017 r.

• II nabór (tylko dla branży elektromobilności): do 26.04.2017

• III nabór: do stycznia 2018

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN

Maksymalna wróść dofinansowania – 20 mln PLN

Poziom dofinansowania: do 70% zależny od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy