Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Branża zdrowego żywienia - BADANIA

NUTRITECH – I konkurs NCBiR na projekty badawcze w zakresie prawidłowego żywienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło I konkurs w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu NUTRITECH  jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. W ramach konkursu dotację można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych odpowiadających na aktualne wyzwania dotyczące zagadnień w obszarze zdrowego odżywiania oraz zrównoważonej produkcji żywności.

W ramach I konkursu NUTRITECH wsparcie uzyskają projekty wpisujące się w obszary tematyczne programu:

  • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

W ramach obszaru tematycznego planuje się opracowanie produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu prawidłowe odżywianie osób chorych, zdrowych oraz z predyspozycjami do wystąpienia tzw. “chorób cywilizacyjnych”. Projekt musi wpisywać się w jedno z czterech wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

  • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

Obszar tematyczny obejmuje swoim zakresem opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych wspomagających leczenie chorób m.in. cywilizacyjnych, jako produktów pozwalających na skuteczne zapobieganie określonym schorzeniom. Projekt musi wpisywać się w jedno z pięciu wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

  • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

W tym obszarze planuje się wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznychmających na celu opracowanie nowych produktów pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności, której produkcja jest niskoemisyjna, przyjazna środowisku, energooszczędna i bezodpadowa. Projekt musi wpisywać się w jedno z sześciu wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

Do naboru mogą przystąpić przedsiębiorstwakonsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowycheksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację prac rozwojowych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna – 10 mln PLN. Projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane od 6 lipca do 30 września 2022 r.

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez konsorcja przemysłowo-naukowe, przyczyniające się do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju oraz pozytywnie oddziałujące na zasadę zrównoważonego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 68 84 04.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy