Inwestycje dla firm poszkodowanych przez covid

ŁÓDZKIE: XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw – dotacje na inwestycje dla firm, które odczuły negatywne skutki COVID-19

Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) już we wrześniu otworzy długo wyczekiwany nabór wniosków w ramach działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw. Konkurs ma na celu pomoc w odbudowie i zwiększeniu odporności gospodarczej łódzkich MŚP, które odczuły negatywne skutki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Projekty w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw mają koncentrować się na potrzebach inwestycyjnych związanych z podniesieniem konkurencyjności oraz trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej na przyszłe kryzysy. Konkurs adresowany jest do łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki COVID-19 i odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% w 2021 r. w stosunku do 2019 r.

Dofinansowanie o wartości do 300 tys. PLN będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Udział środków UE wyniesie aż 85% kosztów netto inwestycji. Dotacja będzie udzielana w ramach pomocy de minimis. Budżet naboru wynosi 24 mln PLN.

W konkursie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw dodatkowo punktowane będą działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, np. inwestycje w oprogramowanie, sterowane cyfrowo maszyny czy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Preferowane będą także projekty firm, które odnotowały znaczący spadek przychodów w związku z pandemią COVID-19.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 do 28 września 2022 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy