Łódzkie stawia na B+R!

W ramach poddziałania możliwe będzie sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji, umożliwiających osiągnięcie zaawansowanego innowacyjnego rozwiązania. Projekty składać mogą przedsiębiorstwa, zarówno MŚP jak i duże, a także konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw skierowane jest do ogółu przedsiębiorstw, a także do konsorcjów przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. W przypadku konsorcjów, w ich skład powinna wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.

Środki w ramach projektu można pozyskać na:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych.
W efekcie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), umożliwiający jego urynkowienie.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %;
  • średnie przedsiębiorstwa: 75 %;
  • duże przedsiębiorstwa: 65 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%;
  • duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 000 000,00 zł.
Przewidywana alokacja wynosi 62 640 000,00 zł
Nabór wniosków od 10 do 24 lipca 2017r.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy