Kredyt technologiczny – przyspiesz swoją firmę!

W poprzedniej perspektywie unijnej ten konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Średnia wysokość bezzwrotnej pożyczki wyniosła ponad 2 500 000 PLN, jednak wiele firm wnioskowało o maksymalne wsparcie – 4 000 000 PLN. Nabór wniosków na Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne rozpocznie się w grudniu. Nie zwlekaj, masz jeszcze szansę na dotację, która przyspieszy Twój biznes!

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać fundusze na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii, w szczególności wyników prac B+R prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

Budżet konkursu wynosi 303 000 000 PLN, które zostaną rozdzielone na cztery rodzaje projektów: inwestycje w środki trwałe (takie jak maszyny, urządzenia i linie technologiczne), inwestycje w wartości niematerialne i prawne (na przykład oprogramowanie), nabycie praw patentowych, licencji, know‑how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, bądź budowa, rozbudowa i adaptacja nieruchomości.

Dofinansowanie zależne jest od lokalizacji inwestycji i zgodnie z mapą pomocy regionalnej może osiągnąć poziom nawet 70 proc. Dotacja może wynieść maksymalnie 6 000 000 PLN i jest udzielana w formie premii technologicznej, która stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego, zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Terminy naboru wniosków to 7 grudnia 2015 r. – 29 stycznia 2016 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy