Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Konkurs innowacji wód lądowych

Konkurs PARP na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Od 1 lutego br. PARP uruchomiła nowy konkurs dotacyjny dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia – Innowacje w obszarze wód  śródlądowych lub morskich – Blue Growth. Nabór został ogłoszony w ramach Norweskiego Funduszu Finansowego 2014-2021. Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub usług. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży.

W ramach projektu będzie można sfinansować wydatki związane z opracowaniem lub wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktu lub procesu. Szczególnie premiowane będą przedsięwzięcia wysoko innowacyjne, uwzględniające aspekt ekologiczny związany m.in. z ograniczeniem zanieczyszczenia wód i ich otoczenia oraz realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii. Katalog wydatków objętych wsparciem obejmuje w szczególności koszty inwestycji w maszyny, urządzenia, oprogramowanie czy roboty budowlane oraz dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska. Objęte dofinansowaniem będą również usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe.

W ramach naboru można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 2 mln euro dotacji. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 80% wartości projektu i zależy od statusu firmy (mikro, mała, średnia) oraz lokalizacji projektu. Procent wsparcia na koszty inwestycyjne obliczany będzie zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Schematu Innowacje w obszarze wód  śródlądowych lub morskich – Blue Growth można składać do 31 marca br.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontakuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy