Kolejna szansa na inwestycje w Wielkopolsce!

W ramach konkursu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na wdrożenie innowacji procesowych, produktowych, nietechnologicznych poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Przewidziana pula środków wynosi 90 mln PLN.

Nabór na Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, ruszy latem 2018 r. Podobnie jak w pierwszej edycji przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie poziomu konkurencyjności swoich firm.

Projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego powinny prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji procesowych, produktowych czy nietechnologicznych. W ramach projektu można będzie pozyskać wsparcie finansowe na inwestycje w:

  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania:

  • 45% kosztów kwalifikowalnych-  mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 35% kosztów kwalifikowalnych- średnie przedsiębiorstwa

Przewidywana alokacja wynosi 90 000 000,00 zł.

Nabór wniosków zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków rozpocznie się w sierpniu 2018 r. 

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy