Innowacje w Algomeracji Wałbrzyskiej – szansą na rozwój Twojej firmy!

Już od 1 września do 31 października 2017 roku będzie można składać wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizacje inwestycji w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP. Konkurs kierowany jest dla MŚP oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat. Konkurs zakłada wsparcie dla wnioskodawców, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzają realizować projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konkurs zakłada wsparcie dla wnioskodawców, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzają realizować projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: 

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
 • cechujące się wprowadzeniem innowacyjności co najmniej na poziomie kraju;
 • przyczyniające się do przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • wykazujące przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Alokacja na konkurs wynosi ponad 11 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 000 000 zł.

Intensywność wsparcia dla poszczególnych wnioskodawców:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczących wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Instytucja Organizująca Konkurs, tj. Gmina Wałbrzych przeznaczyła ponad 11 mln zł, a poziom dofinansowania wynosi do 45% dla mikro i małych przedsiębiorców oraz do 35% dla średnich firm. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych może wynieść 4 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • nieruchomości niezabudowanych (gruntów),
 • nieruchomości zabudowanych,
 • przygotowania dokumentacji projektu (w ramach pomocy de minimis),
 • wydatków związanych z kosztami osobowymi (w ramach pomocy de minimis).

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy