Innowacje w Aglomeracji Wałbrzyskiej – wydłużono termin naboru!

Koniec roku w województwie dolnośląskim zapowiada się innowacyjnie za sprawą wydłużenia naboru wniosków na Poddziałanie 1.5.2. Aż do 28 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na realizacje inwestycji związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Chcesz w 2018 r. stać się innowatorem na Dolnym Śląsku? Aplikuj już teraz!

W województwie dolnośląskim wydłużono nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat nadal mogą ubiegać się dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań.

Konkurs zakłada wsparcie dla wnioskodawców, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzają realizować projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: 

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
 • cechujące się wprowadzeniem innowacyjności co najmniej na poziomie kraju;
 • przyczyniające się do przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • wykazujące przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Intensywność wsparcia dla poszczególnych wnioskodawców:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczących wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • nieruchomości niezabudowanych (gruntów),
 • nieruchomości zabudowanych,
 • przygotowania dokumentacji projektu (w ramach pomocy de minimis),
 • wydatków związanych z kosztami osobowymi (w ramach pomocy de minimis).

Alokacja na konkurs wynosi ponad 11 mln zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 000 000 zł.

Nabór wniosków trwa od 1 września do 28 grudnia 2017r. do godziny 15:00

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy