Wsparcie dla przedsiębiorców - konkurs badawczy SI i AI - Dofinansowania z Unii Europejskiej

INFOSTRATEG – IV konkurs NCBiR na tematyczne projekty badawcze w obszarze sztucznej inteligencji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło IV nabór do programu INFOSTARTEG na projekty tematyczne związane z opracowaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce. W IV naborze wsparcie ukierunkowane będzie na projekty mające na celu:

  • opracowanie inteligentnego systemu przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • opracowanie inteligentnej maszyny do zbierania jabłek,
  • opracowanie inteligentnego dyspozytora korespondencji,
  • opracowanie asystenta petenta w instytucjach użyteczności publicznej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację w ramach programu INFOSTRATEG są przedsiębiorstwajednostki naukowe lub ich konsorcja. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowychbadań przemysłowycheksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt obligatoryjnie musi obejmować fazę prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Przedsięwzięcie badawcze musi być realizowane w podziale na 3 fazy:

  • FAZA I obejmująca zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • FAZA II obejmująca zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • FAZA III obejmująca zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Całkowity budżet konkursu to 190 mln PLN. W zależności od zakresu tematycznego projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości rzędu nawet do 10 mln PLN lub do 40 mln PLN.

Wnioski do NCBiR można składać od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 68 84 04.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy