II runda konkursu dla województwa lubuskiego

Trwa nabór w drugiej rundzie konkursowej Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP RPO Województwa Lubuskiego, dzięki któremu MŚP mogą otrzymać dofinansowanie między innymi na udział w międzynarodowych targach. Wnioski można składać do 28 października.

Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. W praktyce oznacza to, że MŚP otrzymają pomoc publiczną na udział w targach oraz pomoc de minimis na wybrane kategorie wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5 000 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 500 000 PLN. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać do 50% kosztów projektu w ramach pomocy na udział MŚP w targach oraz nawet do 85% w ramach pomocy de minimis.

Planowana data przedstawienia listy projektów wybranych do dofinansowania to styczeń 2017 r.

Jeśli jesteś zainteresowany – skontaktuj się z naszymi Konsultantami! Pod adresem dotacje@ecdf.pl otrzymasz wszystkie informacje, które pomogą Ci z sukcesem przejść przez procedurę konkursową!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy