II miejsce w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

„Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.” – tak brzmi tytuł projektu, który złożyliśmy do konkursu w imieniu Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania oraz Zakładów Mechanicznych „Tarnów”. Wartość inwestycji opiewa na 4 901 518.52 PLN, a jej przedmiotem jest opracowanie przełomowego procesu i urządzenia opartego na eksperckim systemie rekomendacji do automatycznego prostowania długich rur grubościennych, które mogą mieć zmienny przekrój zewnętrzny. Rury te mogą być wykorzystywane w elementach precyzyjnych w takich branżach, jak: zbrojeniowa, motoryzacyjna, budowlana.

Konkurs organizowany przez NCBiR cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw i instytucji naukowych. W ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” wpłynęło aż 140 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowano 135 wniosków, a do ostatniego etapu – panelu ekspertów dotarło 53 z nich. Projekt złożony przez ECDF został uznany za jeden z najlepszych i zajął drugie miejsce wśród 15 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. W konkursie wystartowały m.in. konsorcja złożone z takich firm, jak: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o, Telewizja Polska SA, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., czy Asseco Poland S.A oraz najważniejsze instytucje naukowe w Polsce, w tym: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, AGH w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy