Wsparcie innowacji - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Gospodarka Wodna

HYDROSTRATEG – NCBiR ogłasza pierwszy konkurs na opracowanie innowacji w zakresie gospodarowania wodą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza pierwszy nabór na projekty badawcze dotyczące opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z wodą. Całkowity budżet I konkursu w ramach programu HYDROSTRATEG to 200 mln PLN.

Przedsięwzięcia badawcze w tamach I konkursu mogą dotyczyć wszystkich trzech obszarów programu:

– woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność, w tym w szczególności opracowania systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych,
– woda w mieście, w tym w szczególności projektów podejmujących problematykę retencji w systemach kanalizacji,
– żegluga śródlądowa, w tym w szczególności opracowania demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Udział przedsiębiorstwa w całkowitych kosztach netto projektu musi wynieść co najmniej 40%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na koszty badań podstawowychbadań przemysłowychprac rozwojowych oraz prac związanych z przygotowaniem wyników badań do zastosowania w praktyce. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów netto w przypadku badań podstawowych i przemysłowych oraz do 60% kosztów netto w przypadku prac rozwojowych. Jednostki naukowe otrzymają refundację 100% kosztów.

Projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych. Przedsięwzięcia mogą być realizowane do 3 lat, z możliwością ewentualnego wydłużenia do lat 5.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 18 lipca do 31 października 2022 r.

O programie HYDROSTRATEG przeczytasz więcej w naszym artykule.

Chcesz dowiedzieć się więcej o I konkursie HYDROSTRATEG lub skonsultować swój pomysł na projekt? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Starszego Konsultanta Kacpra Wilczaka pod nr tel. 784 090 859.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy