Promocja polskich firm - GO TO BRAND

Go to Brand – promocja polskich firm na targach branżowych

W terminie od 25 lutego 2019 do 4 kwietnia 2019 będzie można składać wnioski w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na sukces mogą liczyć przedsiębiorstwa posiadające markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

W ramach konkursu udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji (targach) zarówno na terenie UE jak i poza nią.

Środki przydzielane będą na:

  • projekty zakładające udział przedsiębiorcy w branżowych targach w charakterze wystawcy,
  • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy w indywidualnych lub grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych,
  • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy przyjazdowych misjach gospodarczych.

Procent dofinansowania, zależny od lokalizacji przedsiębiorstwa, wyniesie od 60% do 85%.
Maksymalna wartość inwestycji – 1 mln PLN
Maksymalna wartość dotacji – 430 280 PLN
Alokacja konkursu to 150 mln PLN

Fiszka informacyjna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy