Fundusze na wielkopolskie badania

Wyposażenie laboratoriów, prowadzenie badań czy wdrożenie własnych bądź zakupionych wyników badań naukowych – na dofinansowanie tego typu projektów mogą liczyć przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego. 10 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Konkurs adresowany jest do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw lub ich grup, a także konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni lub organizacji pozarządowych. Z jednym zastrzeżeniem – wiodącą rolę w konsorcjum musi pełnić przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można uzyskać na cztery typy projektów. Po pierwsze, mogą to być projekty zakładające wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego (działy B+R) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Drugi typ projektów objętych wsparciem to badania w przedsiębiorstwach, a trzeci – wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych badań naukowych lub technologii oraz praw do własności intelektualnej. Czwarty typ dotyczy projektów mieszanych (wsparcie infrastruktury B+R oraz wsparcie badań).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 30 000 000 PLN. Maksymalnie przedsiębiorstwo może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. wydatków kwalifikowanych, w zależności od typu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis, to 700 000 PLN.

Twoja firma stawia na rozwój? Szukasz nowych możliwości wyprzedzenia konkurencji? Zgłoś się do nas! Przygotujemy dokumentację aplikacyjną i pomożemy Ci zdobyć dotację. Napisz na dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy