Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Formularz PNT-01 składany do GUS pozwoli zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji ze środków UE!

Czym jest PNT-01?
Formularz PNT-01 to sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), które firma powinna raz do roku złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego. Dokument może zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji w konkursach:

  • badawczo rozwojowych, 
  • wspierających rozwój eksportu,
  • inwestycyjnych.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?
Wbrew pozorom niekoniecznie jest to działalność stricte naukowa. Działalność B+R to wszelkie prace związane z doskonaleniem technologii i rozwojem produktów, m.in. tworzenie prototypów i modeli testowych, zakup aparatury badawczej i oprogramowania, wynagrodzenia pracowników badawczych, zakup prac badawczych od podmiotu zewnętrznego, koszt zgłoszenia patentowego czy zamówienie opinii o innowacyjności.

Co jest potrzebne do wypełnienia formularza?

  • Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w tym pracowników B+R i wartość wynagrodzeń.
  • Dane na temat pracowników B+R pracujących w firmie oraz osób zaangażowanych w prace B+R na rzecz firmy (wykształcenie, pochodzenie, wiek, płeć).
  • Nakłady finansowe związane z: działalnością badawczą zarówno prowadzoną wewnątrz firmy, jak i z pracami B+R zlecanymi przez firmę na zewnątrz.
  • Liczba zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP (i innych) dokonanych przez przedsiębiorstwo w danym roku.
  • Ewentualne przychody ze sprzedaży licencji w danym roku.

Do kiedy należy przesłać do GUS sprawozdanie PNT-01?
Termin przekazania za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego elektronicznej wersji sprawozdania za 2018 rok mija 22 lutego, więc nie warto zwlekać!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy