Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w Pomorskim

W bieżącym kwartale zostanie ogłoszony konkurs skierowany przede wszystkim do MŚP zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego. Celem poddziałania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Działanie RPOwPom 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” skierowane jest przede wszystkim do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które mogą zawierać partnerstwa z innymi podmiotami, w tym m.in. z jednostkami naukowymi. Środki zostaną przekazane podmiotom rozpoczynającym i rozwijającym działalność B+R i ukierunkowanym na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie.

Poziom dofinansowania:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Nabór wniosków przewidywany jest w trzecim kwartale 2017 r.

Planowana alokacja: 105 824 807 PLN

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy