Dotacje rolno-spożywcze

Dotacje na inwestycje dla branży rolno-spożywczej już w październiku

W październiku br. ARiMR uruchomi nowy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Założenia naboru będą zbliżone do tych znanych z działania PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Wspierane będą projekty obejmujące w szczególności zakup maszyn i urządzeń (łącznie z niskoemisyjnymi środkami transportu) oraz budowę lub modernizację budynków i infrastruktury (w tym tzw. zielone inwestycje).

Z pomocy będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje 50% kosztów netto inwestycji.

Nabór A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego ogłoszony zostanie we wrześniu br., a wnioski będą przyjmowane prawdopodobnie już od października. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący omawianego instrumentu pomocy znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). 5 sierpnia br. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy ws. finansowania inwestycji KPO między PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas dotacje@ecdf.pl lub skontaktuj się z Koordynatorką Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleną Jesiołowską pod nr tel. 539 199 898.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy