Dotacje inwestycyjne w Małopolsce

Kolejna pula środków dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego zostanie przyznana na projekty inwestycyjne.

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego, Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP. Pozyskać można środki na zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz budowę bądź adaptację nieruchomości. Wsparcie ma na celu rozwój i rozbudowę przedsiębiorstw z sektora MŚP, które dążą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług. Dzięki zwiększeniu skali działalności, możliwe będzie zdobywanie nowych rynków zbytu.  

Do pozyskania dotacji konieczne jest wdrożenie posiadanych (własnych lub zakupionych) wyników prac badawczo-rozwojowych.

Termin składania wniosków: 31.12.2016 – 21.02.2017

Alokacja:

  • 34 645 600,00 PLN – dla przedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata
  • 25 984 200,00 PLN – dla przedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata

Poziom dofinansowania:

45% – dla mikro i małych przedsiębiorstw

55% – dla średnich przedsiębiorstw

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy