Sukces w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF! - PONAD 85%

Dotacja w wysokości 85% w woj. śląskim!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nowy konkurs dla przedsiębiorców z woj. śląskiego.

Konkurs jest przeznaczony na utrzymanie konkurencyjności i zatrudnienia w związku z pandemią koronawirusa. Starać się można o dotacją na poziomie max. 800 tys. zł, a poziom dofinansowania to 85% dla wszystkich podmiotów z sektora MŚP (jest to pomoc de minimis)!

Projekt ma dotyczyć inwestycji, np.:

  • zakup nowych lub używanych środków trwałych i WNiP,
  • ulepszenie/modernizacja posiadanych środków trwałych,

Dodatkowo może obejmować również koszty bieżące (w okresie max. 6 m-cy):

  • koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta związanych z realizacją projektu,
  • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków,
  • spłata rat leasingowych środków trwałych lub WNIP
  • spłata rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego

Wyniki mają być szybko, po ok. 2 miesiącach od złożenia wniosku.

Więcej informacji w fiszce.

Zachęcamy do kontaku!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy