Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

DOLNOŚLĄSKIE: bony na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z. o. o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”. W ramach Grantu przy udziale środków publicznych współfinansować można zakup usługi B+R.

Grant dotyczy realizacji prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zakupione prace badawcze muszą przyczyniać się do powstania innowacji produktowej lub procesowej wpisującej się w specjalizacje i podobszary Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa. Usługa badawczo-rozwojowa może dotyczyć takich obszarów jak opracowanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego wyrobu, usługi czy technologii, przeprowadzenie testów wdrożeniowych, przygotowanie prototypu czy wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji w skali przemysłowej.

Maksymalna wartość wsparcia (bonu) może wynieść do 200 tys. zł. Wkład UE pokryje 85% kosztów netto zakupionej usługi. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć  6 miesięcy.

Wnioski o udzielenie grantu można składać do biura lidera projektu DAWG Sp. z o.o. lub do biura partnera projektu ARR „ARLEG” S.A. w terminie od 6 do 20 lipca 2022 r. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów wynosi łącznie 2 277 250,00 PLN, w tym 1 477 250,00 PLN rozdysponowywane przez DAWG Sp. z o. o. oraz 800 000,00 rozdysponowywane przez ARR „ARLEG” S.A.

Możliwość skorzystania z grantu jest bardzo atrakcyjna w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w ramach której wsparcie dotacyjne ograniczone będzie niemal wyłącznie do projektów uwzględniających obszar B+R. Opracowana w ramach dofinansowanej usługi B+R innowacja będzie mogła stanowić przedmiot wdrożenia w nadchodzących konkursach dotacyjnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Więcej informacji o naborze udzielamy mailowo dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy