Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Poprawa BHP

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pod koniec kwietnia ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. Dofinansowanie otrzymają projekty przedsiębiorstw dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo pracyzmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy. Działania, na które można otrzymać dofinansowanie, to m.in.:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych i miejsc pracy,
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami oraz promieniowaniem,
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze,
  • sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
  • sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym np. elektryczne wózki widłowe,
  • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Do konkursu przystąpić może płatnik składek ZUS (przedsiębiorca), który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalega z opłacaniem podatków oraz nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Do wniosku o dotację przedsiębiorca będzie musiał obligatoryjnie dołączyć ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk objętych projektem. Dodatkowo, w zależności od zakresu inwestycji, niezbędne będzie przedłożenie również innych dokumentów z obszaru BHP, np. oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy pomiarów poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Intensywność wsparcia wyniesie 80% kosztów projektu. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 300 000 PLN.

Wnioski będą przyjmowane od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Dominiką Legan pod nr tel.: 734 107 271.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy