Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - obszary wiejskie i innowacyjne projekty

Dofinansowanie na innowacyjne projekty w rolnictwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Już 30 kwietnia otwarty zostanie nabór w ramach Działania 16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), którego celem jest wsparcie przedsięwzięć polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacji w zakresie produktów rolnych lub technologii ich przetwarzania.

O dotację w wysokości nawet do 6 mln PLN mogą ubiegać się grupy operacyjne składające się z co najmniej dwóch podmiotów z różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe i uczelnie, przedsiębiorcy, podmioty doradcze. Co najmniej jeden podmiot z grupy operacyjnej musi być rolnikiem.

Dofinansowaniem objęte zostaną w szczególności:

  • koszty badań, w tym m.in. wynagrodzenia, materiały i sprzęt laboratoryjny, elementy do budowy prototypu,
  • koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym aparatury naukowo-badawczej,
  • koszty zakupu oprogramowania,
  • koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury.

Wkład UE pokryje 70% kosztów netto inwestycji oraz 100% kosztów netto badań.

Preferowane będą projekty grup operacyjnych o zróżnicowanym składzie z udziałem uczelni wyższych, a także przedsięwzięcia dotyczące opracowania innowacji co najmniej w skali kraju oraz rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska, o znacznym potencjale eksportowym.

Nabór prowadzony będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Katarzyną Majdańską pod nr tel.: 784 091 590.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy