Dofinansowanie na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w Śląskim

Już w kwietniu mogli składać dokumentację aplikacyjną do działania RPO w Śl. 1.2. w ramach którego o dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty z sektora MŚP. Wsparcie zostanie przeznaczone dla przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój prac badawczo- rozwojowych jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej.

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Poziom dofinansowania:

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na zakup infrastruktury laboratoryjnej:

Mikro i małe przedsiębiorstwo: 45%

Średnie przedsiębiorstwo: 35%

Dofinansowanie prac badawczo- rozwojowych:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Planowana alokacja: 271 643 840 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy