Czas na poprawę efektywności energetycznej!

W II Kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o środki na sfinansowanie projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej poprzez: – modyfikację procesów technologiczno produkcyjnych pod kątem ich efektywności energetycznej, – kompleksową modernizację energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw, – inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Budżet konkursu to 60 000 000 PLN. Dofinansowanie można przeznaczyć na: – zakup środków trwałych, – zakup wartości niematerialnych i prawnych, – modernizację i przebudowę nieruchomości. Chcesz rozwijać własną firmę dzięki poprawie efektywności energetycznej? Nie czekaj! Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia na podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:

  • modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów 1) i 2) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu 3) to element dodatkowy.

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante i audytu efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, oraz ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post.

Projekty będą oceniane w oparciu o efektywność kosztową.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • 55% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
  • 65% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs wynosi 60 000 000,00 PLN i może ulec zwiększeniu.

Termin naboru wniosków do tego konkursu to 30.06-28.07.2017 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy