Czas na inwestycje w infrastrukturę B+R!

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1 ma na celu wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie oraz inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad stworzenia innowacyjnych produktów i usług. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000,00 EUR.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw zarówno MŚP jak i tych dużych. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia na stworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Poziom dofinansowania:
1) w zakresie infrastruktury – regionalna pomoc inwestycyjna- maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe- maksymalna intensywność dofinansowania wynosi
– 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy,
– 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
– 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
3) pomoc de minimis –maksymalna intensywność dofinansowania wynosi
– 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy,
– 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
– 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 mln PLN
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Przewidywana alokacja wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 87 570 000,00 PLN,
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 812 430 000,00 PLN.

Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od 08 maja do 07 lipca 2017r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy