Czas na B+R na Mazowszu

Prawie 130 000 000 PLN czeka na przedsiębiorców z Mazowsza. 31 marca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wsparciem objęte będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe obejmujące tzw. pierwszą produkcję. Termin tez oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Na co można uzyskać dofinansowanie? Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, rozwój technologii do tej pory nie skomercjonalizowanej, a także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizację ochrony własności przemysłowej.
Maksymalny poziom dofinansowania może osiągnąć 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Konsultantami – dotacje@ecdf.pl

Nabór wniosku trwa od 31 marca do 6 czerwca 2016 roku. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy