B+R? Województwo świętokrzyskie mówi TAK!

Równolegle prowadzone nabory dają przedsiębiorcom możliwość realizacji projektu w ramach jednego z dwóch typów: Typ 1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach oraz Typ 2 Projekty badawczo- rozwojowe. Oba nabory dedykowane są MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom. W przypadku dużych przedsiębiorstw muszą one zapewnić konkretne efekty dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz realizować projekt wspólnie z MŚP lub przewidywać współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Wraz z końcem czerwca rozpoczną się 2 nabory wniosków w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Każdy z naborów związany będzie z jednym z określonych typów projektu: Typ 1  Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach oraz Typ 2 Projekty badawczo- rozwojowe (służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych).

Typ 1 przewiduje możliwość pozyskania środków na inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Projekt powinien prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Typ 2 dedykowany będzie dla projektów polegających m.in. na:
– prowadzeniu badań przemysłowych  i eksperymentalnych prac rozwojowych,
– prace rozwojowe,
– opracowaniu linii pilotażowych,
– opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
– walidacja danego rozwiązania,
– uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)

Wnioski w obydwu naborach składać mogą:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
TYP 1:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

TYP 2:
Badań przemysłowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%;
 • średnie przedsiębiorstwo 60%
 • duże przedsiębiorstwo 50%

Prac rozwojowych (eksperymentalnych) :

 • mikro i mały przedsiębiorca – 45%
 • średnie przedsiębiorstwo – 35 %
 • duże przedsiębiorstwo – 25 %

Maksymalna wartość ogółem projektu:
TYP 1: 10 000 000,00 zł
TYP 2: 5 000 000,00 zł

Minimalna wartość ogółem projektu:
TYP 1: 300 000,00 zł
TYP 2: 200 000,00 zł

Przewidywana alokacja wynosi:
TYP 1: 70 000 000,00 zł
TYP 2: 50 000 000,00 zł

Nabory wniosków ruszają 30 czerwca i trwają:
TYP 1: do 31 października 2017 r.
TYP 2: do 31 lipca 2017 r.

Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy